פרוטוקול-לאחר-מניסקטומיה-דר-בוצר-1

קראו עוד על  פרוטוקול שיקום לאחר תפירה של קרע גידי שרוול מסובב בגודל בינוני