Lachman Test for anterior instabilty
Lachman Test for anterior instability

לחמן דרגה 3B בברך של כדורגלן בן 24, חודשיים לאחר חבלה סיבובית לברך וקרע של הרצועה הצולבת הקדמית וקרע ידית דלי של המניסקוס. בוצע שחזור של הרצועה ותפירה של המניסקוס.

מבחן לחמן משמש לבדיקת חסר יציבות קדמית של הברך, ומזוהה על ידי כותבים רבים כמבחן המדוייק והספציפי ביותר לחסר יציבות קדמית על רקע של קרע רצועה צולבת קדמית בברך (ACL). זוהי מודיפיקציה של מבחן המגירה הקדמי. מבוצע כאשר הברך מכופפת ב30 מעלות, יד אחת על הירך הדיסטאלית- מקבעת אותה, ויד שניה על הטיביה הפרוקסימלית כאשר האגודל על הסדק המפרקי מושכת אותה קדימה. תזוזה של עד 5מ"מ יכולה להיות נורמלית (ניתן להשוות לברך השניה במידה ואינה פגועה).

דרגות פגיעה:

  1. עד חמישה מ"מ של תזוזה
  2. בין חמישה לעשרה מ"מ של תזוזה
  3. מעל 10 מ"מ של תזוזה

לדרגות 2 ו3 מוסיפים את האות A במידה ומגיעים לסוף קשיח, ואת האות B במידה והסוף אינו נמוש בבירור.